woensdag 28 juni 2017

Leven in Utrecht 1850-1914, P.D. 't Hart, 2005.

Ik heb dit boek nog niet gelezen. Het was mijn bedoeling wat achtergronden van Utrecht te weten te komen uit de tijd van mijn grootouders. Zowel die van vaders- als van moederskant komen uit Utrecht. 
Dit boek deed me erg denken aan het boek van Auke van der Woudt, Een nieuwe wereld, dat ook de ontwikkelingen vanaf 1850 laat zien, maar dan van heel Nederland. Armoede, cholera, hygiëne, volkshuisvesting (hoewel je daarvoor ook weer moet zijn in Koninkrijk vol sloppen, ook van Auke van der Woud): het zijn allemaal bekende onderwerpen.
De boeken verschillen ook genoeg, zie de inhoudsopgave. 
Het is niet, dat dit boek niet interessant genoeg is. Het is, dat het te ver van mijn onderzoeksdoel af staat. Althans voorlopig. Het staat daarom genoteerd, misschien voor later. 
Ik geef hier de inhoudsopgave weer:
1. De economische geschiedenis van Nederland 1850-1914
2. Gezondheidszorg in Nederland
3. Getallen en epidemieën
4. Commissies en verenigingen
5. Medici en ziekenhuizen
6. De betaalbaarheid van de gezondheidszorg
7. Openbare hygiëne
8. De voedingstoestand
9. Volkshuisvesting in Nederland
10.Volkshuisvesting in Utrecht
11. Armenzorg in Nederland
12. Traditionele armenzorg in Utrecht
13. Moderne armenzorg in Utrecht
14. Geestelijke verheffing
15. Armoedebestrijding door onderwijs
16. De arbeidersbeweging in Nederland
17. De arbeidersbeweging in Utrecht
18. De werkgelegenheid in Utrecht
19. Werk voor duizenden.
Professor P.D. 't Hart, 1933-2016, bijzonder hoogleraar Utrecht Studies.
Promoveerde in 1983 op het proefschrift De stad Utrecht en haar inwoners, Een onderzoek naar samenhangen tussen soicaal-economische ontwikkeling en de demografische geschiedenis van de stad Utrecht 1771-1825

In het Historisch huis: vind je een recensie van Han C. Vrielink
Trefwoorden:
P.D. ’t Hart, Utrecht, Sociale geschiedenis, Economische geschiedenis, Mentaliteitsgeschiedenis, Stadsgeschiedenis, 19e eeuw, Cholera, Volksgezondheid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten