woensdag 4 oktober 2017

De dodelijke strijd om goud in Congo; Klaas van Dijken en LIsa Dupuy, Trouw, 4 oktober 2017.

De dodelijke strijd om goud in Congo
Vandaag stond er weer zo'n artikel in de krant waar je 'U'  tegen zegt, maar liefst vier pagina's lang, met foto's. Over een onderwerp dat me zeer aan het hart gaat, sinds ik het boek Congo van David van Reijbrouck las.
Natuurlijk weet ik dat het land corrupt is, en natuurlijk weet ik ook, dat bepaalde delfstoffen daar zeer geliefd zijn: goud, diamanten, tin, coltan en wolfraam. En in een land als Congo betekent het in bezit nemen van die delfstoffen het kopen van wapens en macht. Dat werd in dit brede achtergrondartikel maar weer eens zeer duidelijk.
De schrijvers van het stuk wilden zelf poolshoogte nemen in het Okapi natuurreservaat. Terwijl ze daar - drie journalisten met een aantal parkwachters en dragers - worden ze overvallen. Ze moeten rennen voor hun leven, verbergen zich in de struiken - maar die geven geen bescherming. De fotografe, Adriane Ohanesian, ligt twintig uur in een diepe kuil, op haar zij, zonder zich te verroeren.
Adriane Ohanesian, 
De kogels van de aanvallers vliegen over haar heen. De groepsleden hervinden elkaar ten slotte in Epulu. Door de gehoorde geweerschoten blijken vier parkwachters en één burger (drager) te zijn omgekomen. Ze wonen de begrafenis van hen bij.

De verleiding om goud te delven is groot, de mensen zijn arm. Parkwachters zelf zijn ook wel eens de schuldigen. Er zijn veel te weinig mensen om het hele park te beschermen en bandieten af te houden van het stelen.
Het is rijk aan ertsen en mineralen, 'Wie een schep in de grond steekt, kan zomaar wat goudklompjes verzamelen.' Maar het is illegaal.
Het Okapi-park ligt in het Noord-Oosten van Congo.
Okapi-wildpark, Werelderfgoed natuur. (Réservé de Faune d'Okapi)
De okapi, het schuwe dier waarnaar het reservaat vernoemd is.
Dit is de gesloten Bapela-mijn in de buurt van de wachtpost van de rangers in het Okapi-wildpark in Congo. © KlaasvanDijken. Hier vond de aanval plaats. 
Deze foto is gepubliceerd bij het onderhavige artikel van TROUW op internet.
Krijgsheren, bendeleiders, corrupte politici en buitenlandse bedrijven profiteren van de rijkdommen. Uiteindelijk gaat de opbrengst naar de internationale markt, de opbrengst valt toe aan de strijd in Congo. 
Eerder werd het park aangevallen in 2012, toen rebellen, samen met stropers en goudzoekers het hoofdkwartier van de parkwachters en een onderzoekscentrum in de brand staken. Zes parkwachters en een burger vonden daar de dood, toen ze brandende autobanden om zich heen kregen. De mai-mai, de lokale term voor milities bezetten twee dagen lang het dorp Epulu. 
Repairing the ICCN office. Photo courtesy of the Okapi Conservation Project. (ICCN = L'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature)
Road to Epulu inside the Okapi Wildlife Reserve. Photo courtesy of the Okapi Conservation Project.


Boven: drie maal mai-mai krijgers
The term Mai-Mai or Mayi-Mayi refers to any kind of community-based militia group active in the Democratic Republic of the Congo (DRC), formed to defend their local territory against other armed groups. 
Ook dit jaar is het weer onrustig in heel Congo, omdat Joseph Kabila, de president van Congo, heeft besloten de verkiezingen een jaar uit te stellen. Zware protesten in Kinshasa waren het gevolg. 
Joseph Kabila, president sinds 2001; heeft zonder veel succes geprobeerd een einde te maken aan de burgeroorlog in zijn land. 
Goud, coltan enzovoort, worden conflictmaterialen genoemd. Goud is het het makkelijkste illegaal te halen, coltan is zwaarder.
Goud wordt omgesmolten en vermengd met goud uit andere bronnen; zo is de herkomst niet te achterhalen.
Westerse bedrijven belangrijke afnemers: voor sieraden en voor chips in elektronica. 

Ook stroperij en houtkap zijn toegenomen. De jacht in het reservaat is alleen toegestaan aan de Pygmeeën. En dan ook alleen met de traditionele jachtwapens.
Dit zijn Pygmeeën in Tanganyka, Congo. 
De aanval die de makers van het artikel van ondergingen, en waarbij 5 mensen omkwamen, is onderzocht door politie en leger van de Congo. 
Bovenstaande foto vond ik op De Telegraaf van 20 juni jl. Het hoorde bij een artikel met de kop:
Leger en militie Congo doodden 3300 burgers. 
(Hetgeen weinig vertrouwen geeft in het leger.) 
Zie over de burgeroorlog ook de website van ARTSEN ZONDER GRENZEN.
Lisa Dupuy
Klaas van Dijken
Logo Lighthouse Reports
Klaas van Dijken en Lisa Dupuy en Adriane Ohanesian werken voor Lighthouse Reports aan een langlopend project over goud in Congo met steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. 
www.stimuleringsfonds.nl
Kleding Parkwachter
Voor steun aan de nabestaanden: het Okapi Conservation Project.
Epulu (midden het Okapi-reservaat) ligt in het noord-oosten, westelijk van Bunia, richting Kisangani, maar dichter bij Bunia. In het rode gebied,  'Advice against all travel', staat hier. Site van de Britse overheid. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten