woensdag 27 september 2017

Keizer Wilhelm II bij ons thuis

Het besproken boek
Toen ieder van onze groep weer zijns weegs was gegaan, heb ik onmiddellijk de biografie Juliana van Jolanda Withuis gepakt, om na te zien of er iets in stond over ons koningshuis en Wilhelm II.
Jolande Withuis met haar biografie van Juliana.
Nou, niet veel: niets over de vraag waarom de Oranjes toestonden dat deze oorlogsmisdadiger hier asiel werd verleend. 
Wel wordt vermeld, dat de toenmalige vrouw van Wilhelm, Hermine von Schönaich-Carolath, zich bemoeide met het zoeken naar een geschikte huwelijkskandidaat voor Juliana.
Hermine, de koppelende keizerin-in-ballingschap
Dat stelde Wilhelmina niet op prijs. Er bleef overigens contact met de Oranjes en het keizers-duo, omdat de laatsten van 'Hochadel' waren.
Gelachen hebben we om de bureaustoel van de keizer in Huis Doorn, want dat bleek een zadel te zijn. Look!
Omdat er het beste te regeren viel vanuit een zadel.... 
We hebben natuurlijk veel gepraat over de schuldvraag van zijne majesteit. Heeft Röhl nu wel of geen gelijk dat hij Wilhelm grote schuld toekent?
Bij nazien op internet bleek, dat er in februari 2016 een fictief vonnis is gevoerd tegen Wilhelm II. Zie daarvoor DEZE LINK. Ik las daar, dat de Geallieerden Wilhelm voor een tribunaal hadden willen geleiden, maar Wilhelm ontkwam daaraan omdat hem hier in ons land asiel werd verleend. Het fictieve proces werd gevoerd door de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog. De Engelsen hadden de keizer in 1918 graag ter dood veroordeeld: 'Hang the Kaiser! was de slogan waarmee Lloyd George zijn verkiezingscampagne begon. Maar dit proces van  het studiecentrum komt tot een ander oordeel. Wilhelm II voerde weliswaar een aanvalsoorlog, maar dat was niet strafbaar. (!) De enige aanklacht die stand hield, was de schending van de Belgische neutraliteit.  
Van dit proces is ook een boek gemaakt, waarin alle pleidooien en het requisitoir te lezen zijn: 
PS: Ik ga dit boek niet lezen! Ik heb even genoeg van Wilhelm Hohenzollern :-)
Einde van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk
Het Kaiser Wilhelm-Kanal, van Noord- naar Oostzee.
Het viel ons nogal moeilijk om wat goede eigenschappen van de keizer op te noemen. Misschien is dit er nog een: Wilhelm II maakte de aanleg van het kanaal met zijn naam af, dat een van zijn voorouders begonnen was. 
Loop van het kanaal.
Het schijnt tegenwoordig het drukst bevaren kanaal ter wereld te zijn, vooral met cruiseschepen.
Met een postzegel eraan gewijd. 
Mooie oude brug.
Stripboek over de keizer. Bol.com € 16,--, hardcover.
We hebben er ook nog even over gepraat, of het leuk zou zijn met elkaar naar Huis Doorn te gaan, het 'kippenhok' waar de keizer zijn laatste jaren sleet, en waar hij al zijn spullen niet eens kwijt kon. Bovengenoemd stripboek schijnt een leuke inleiding te zijn voor een bezoek aan dat huis.
Wilhelm zelf noemde zijn optrekje in Doorn een kippenhok.
Henk bleek extra geïnteresseerd in het koloniale verleden van Duitsland. Het komt in het boek aan de orde, maar niet als afzonderlijk thema. Ik vond op DEZE SITE dat de geschiedenis van Duitsland met koloniën weliswaar niet lang geduurd heeft, maar dat zij zich meer dan anderen hebben misdragen. Zo vond er onder hun bewind in Namibië de eerste ethnische zuivering plaats. 

Nog even terug naar de vraag of Wilhelm nou de meeste schuld had aan de Eerste Wereldoorlog. Röhl overtuigde mij. Maar echt beantwoorden konden wij de vraag ook niet. Vanzelfsprekend niet, zie het proces hierboven. Maar zie ook de vele literatuur die over de Eerste Wereldoorlog verschenen is. Ik noem daarvan alleen De Slaapwandelaars, van Clark.
Clark geeft een heel ander antwoord op de schuldvraag dan Röhl. Volgens hem rolden de diverse regeringen mi of meer vanzelf of per ongeluk de oorlog in. 
Ten slotte:
De meningen over dit boek waren verdeeld. De een vond het wat vaag, de ander slecht vertaald. Weer een ander kon door de bomen van alle namen het bos niet meer zien van de grote lijnen. 
Ik zelf vond het een prachtig boek, waarbij ik gezegd wilde hebben dat de vragen van Senia me naar allerlei problemen voerden die weliswaar behandeld werden in het boek, maar waarvoor ik toch eigenlijk nog veel meer bagage nodig had. 
Aardig filmpje uit 2015, met een korte geschiedenis van de relatie van de Oranjes en Wilhelm II. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten